Het ondersteuningsnetwerk WAN organiseert in het begin van elk schooljaar enkele infosessies. Het doel is om deze infosessies op verschillende locaties, verspreid over de volledige regio, te laten plaatsvinden.

Oorspronkelijk werden de infosessies enkel georganiseerd voor directies, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders. Op deze manier kwam de informatie echter niet tot bij 2 belangrijke partners waarmee ondersteuners intensief samenwerken: de ouders en de leerkrachten. Daarom wordt er sinds september 2019 eveneens een infosessie voorzien voor ouders en leerkrachten.

U kan de presentatie voor directies, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders downloaden via deze link en de presentatie voor ouders en leerkrachten via deze link.

De data van de infosessies voor schooljaar 2020-2021 zullen via een nieuwsbrief eind juni bekend worden gemaakt. Indien u zich graag wil inschrijven voor de nieuwsbrief, kan dat door een mail te sturen naar info@wanteam.be.