Het ondersteuningsnetwerk WAN organiseert in het begin van elk schooljaar enkele infosessies. Het doel is om deze infosessies op verschillende locaties, verspreid over de volledige regio, te laten plaatsvinden.

Oorspronkelijk werden de infosessies enkel georganiseerd voor directies, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders. Op deze manier kwam de informatie echter niet tot bij 2 belangrijke partners waarmee ondersteuners intensief samenwerken: de ouders en de leerkrachten. Daarom wordt er sinds september 2019 eveneens een infosessie voorzien voor ouders en leerkrachten.

U kan de presentatie voor directies, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders downloaden via deze link en de presentatie voor ouders en leerkrachten via deze link.

Vanwege COVID-19 zijn de infosessies van september 2020 niet kunnen doorgaan. Eind januari 2021 werden er in de plaats 3 digitale co-creatiemoment georganiseerd. Tijdens deze momenten werden de vernieuwingen in de werking voorgesteld en werd de samenwerking tussen het ondersteuningsnetwerk en de scholen geëvalueerd. De presentatie, aangevuld met de feedback van deze momenten, kan u raadplegen via deze link.