Ondersteuning is zoals fietsen

Gelijke kansen, verschillende versnelling