Type Basisaanbod

Leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type basisaanbod hebben leerproblemen of -stoornissen of  een licht verstandelijke beperking. Enkele voorbeelden zijn:

 • dyslexie/ dyscalculie
 • beperkte cognitieve mogelijkheden
 • automatisatieproblemen
 • problemen met werkhouding, plannen, organiseren,…

Het is aantrekkelijk om ondersteuning in dit geval vooral individueel in te zetten om een leerling bij te werken voor een bepaald vak. Dit is echter niet de bedoeling van ondersteuning !

Wat kan een ondersteuner dan wel doen? Lees het hier!

Type 3

Onder dit type vallen leerlingen met gedrags- en emotionele problemen of stoornissen. Enkele voorbeelden zijn:

 • ADHD
 • Opstandig gedrag tegenover volwassenen
 • Herhaaldelijke conflicten met medeleerlingen in de klas, op de speelplaats,…
 • Concentratieproblemen
 • Impulsief gedrag

Deze leerling hebben meestal baat bij een consequente aanpak. Ondersteuners kunnen echter maar een beperkte tijd aanwezig zijn bij een leerling. Daarom is het belangrijk dat het leerkrachtenteam nauw betrokken wordt bij het ondersteuningstraject. Lees hier meer!

 

Type 9

Dit zijn leerlingen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis (ASS). Deze leerlingen kunnen op verschillende gebieden aanhoudende problemen ondervinden:

 • sociale interactie: weinig inlevingsvermogen, niet begrijpen van bepaalde situaties, …
 • relaties: eigen grenzen aangeven, respecteren van andermans grenzen,…
 • taalgebruik: begrip van instructies, figuurlijke taal,…
 • executieve functies: plannen, organiseren,…
 • omgaan met onverwachte gebeurtenissen

Een leerling kan zeker groeien maar zal evengoed moeten leren omgaan met bepaalde beperkingen. Lees hier hoe ondersteuning een meerwaarde kan zijn.