Krachtlijnen

“Gewone en buitengewone scholen brengen op gelijkwaardige basis en in co-creatie de deskundigheid samen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (fase 2-3 zorgcontinuüm) en de leraren(teams) die met deze leerlingen werken, te ondersteunen.”