Wat kan een ondersteuner doen bij een ondersteuning type 9?

De ondersteuning zal zich niet enkel op de leerling richten, maar ook op de omgeving. Soms kunnen kleine ingrepen al een groot effect hebben, niet alleen voor de leerling met ASS maar voor de volledige klasgroep. Het gaat dan om dingen zoals:

  • de structuur van de dag/ een les op voorhand overlopen
  • meervoudige opdrachten opsplitsen
  • klasschikking aanpassen
  • prikkelarme hoek voorzien
  • duidelijke opdrachten en rollen voorzien tijdens groepswerk

Het zal een ’trial and error’-proces zijn om te vinden wat werkt voor de leerling.

Een ondersteuner kan ook individueel werken met de leerling. Enkele voorbeelden zijn:

  • De leerling ondersteunen om aan zijn medeleerlingen uit te leggen wat ASS is en op welke manier zij hem/haar kunnen helpen
  • Onderzoeken met de leerling wat de sterke punten en groeikansen zijn om te achterhalen wat hem/haar kan helpen
  • De leerling leren werken met bepaalde hulpmiddelen vooraleer ze in de klas gebruikt kunnen worden

Let wel op, individuele ondersteuning kan therapie niet vervangen! Bv. wanneer een leerling de diagnose nog niet aanvaard heeft, zal psychologische begeleiding door een externe therapeut nodig zijn.