Wij zoeken nieuwe collega’s! Momenteel zijn wij nog op zoek naar:
– 1/2 FT ondersteuner met bachelor in logopedie

Als ondersteuner zal je met leerlingen in kleuter-, lager en secundair regulier onderwijs werken. Dit zijn leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type basisaanbod (leerproblemen of -stoornissen of ontwikkelingsachterstand), type 3 (gedrags- en emotionele problemen) of type 9 (autismespectrumstoornis).
Je werkt niet alleen met de leerlingen maar je zal ook samen met de leerkrachten en school op zoek gaan naar welke maatregelen er genomen moeten worden om de leerling te laten leren en participeren in regulier onderwijs.
Het WAN-team is actief in katholieke scholen van de regio’s Wetteren, Aalst, Ninove en Denderleeuw. Er wordt geprobeerd om de kilometers te beperken zodat de ondersteuners zo min mogelijk tijd verliezen met verplaatsingen.
Toch wordt er van alle collega’s een zekere flexibiliteit gevraagd, zowel op vlak van regio als op vlak van niveau. Leerlingen kunnen het volledige schooljaar worden aangemeld en zeker naarmate het schooljaar vordert en de agenda’s voller ingevuld worden, moeten we soms inventief zijn om alle leerlingen te kunnen bieden wat ze nodig hebben.

Jij hebt:
– een bachelordiploma in onderwijs (kleuteronderwijs, lager onderwijs of secundair onderwijs) OF een bachelordiploma in logopedie, ergotherapie, kinesitherapie of orthopedagogie+BPB OF een masterdiploma in psychologie of in pedagogische wetenschappen
– een inclusieve grondhouding en de overtuiging dat elke leerling een kans moet krijgen om te leren en participeren in het regulier onderwijs
– het inzicht dat deze kansen enkel kunnen geboden worden door met de leerling én met de leerkracht/school aan de slag te gaan
– kennis van de verschillende doelgroepen (TBA, T3, T9)
– de nodige maturiteit om zeer zelfstandig te werken
– een authentieke en transparante houding waardoor je op een respectvolle manier moeilijke vraagstukken bespreekbaar kan maken
– de relationele vaardigheden om de verbinding met de verschillende partners in het ondersteuningsverhaal op te bouwen en te onderhouden
– een onderzoekende ingesteldheid die ervoor zorgt dat je blijft zoeken naar een concrete ondersteuningsvraag van de leerling en een concrete leervraag van de leerkracht
– een handelingsgerichte manier van werken waarbij je regelmatig niet alleen het ondersteuningstraject maar ook je eigen handelen evalueert
– het talent om flexibel te zijn in functie van de ondersteuningstrajecten terwijl je toch nog de nodige betrouwbaarheid biedt ten opzichte van de leerling en de onderwijspartners
– een leergierige houding die ervoor zorgt dat je jouw eigen professionaliseringsproces in eigen handen neemt
– de bereidheid om jouw kennis en talenten de delen met een groter team (zowel intern als extern)
– een nauwkeurige werkwijze om administratieve kanalen steeds up-to-date te houden

Wij bieden:
– een plaats in een innovatief team dat bruist van initiatieven
– getalenteerde collega’s met diverse achtergronden, expertises, ervaringen,…
– kansen om je stem te laten horen en actief mee te werken aan de uitbouw van het ondersteuningsnetwerk
– een systeem van doelgroepverantwoordelijken waarop je kan terugvallen bij moeilijke casussen
– coördinatoren die vlot bereikbaar zijn
– een doorlopend coachingstraject met jaarlijks minstens 2 gesprekken (en meer op aanvraag)
– interessante teamnamiddagen waarbij vormingen afgewisseld worden met persoonlijke groei- en ontwikkeltijd en waarbij ook systematisch tijd wordt genomen voor informele teambuildingsmomenten met de collega’s
– een kilometervergoeding
– een mediatheek die nu nog in de kinderschoenen staat maar volgend schooljaar stevig zal uitgebouwd worden

Kriebelt het na het lezen van deze vacature om aan de slag te gaan als ondersteuner in het WAN-team? Stuur dan je cv en motivatiebrief op naar info@wanteam.be.