In 2014 werd het M-decreet goedgekeurd door het Vlaams parlement. De bedoeling van dit decreet is om ons Vlaams onderwijs inclusiever te maken. Sindsdien zijn alle onderwijsparticipanten op zoek naar manieren om deze missie in de praktijk waar te maken.
Een stap richting meer inclusie in onderwijs is de oprichting van de ondersteuningsnetwerken op 1 september 2017. Hiervoor werden alle middelen die voorheen versnipperd werden ingezet voor GON- en ION-begeleiding en tijdens het project van de waarborgregeling gebundeld.
De scholen buitengewoon onderwijs kregen de vrijheid om de organisatie van de ondersteuningsnetwerken te bepalen. Een gevolg hiervan is dat de werking van verschillende ondersteuningsnetwerken verschillen van elkaar.
WAN is een ondersteuningsnetwerk van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bedient basis- en secundaire scholen in de regio Wetteren, Aalst, Ninove en Denderleeuw.

In 2017 startte het WAN-team met 18 ondersteuners. Sinds september 2022 zetten meer dan 60 personen zich elke dag in om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te laten groeien in het regulier onderwijs.