Er zullen 2 groepen meedoen aan dit project:

  1. Klassen uit scholen die zijn aangesloten bij ondersteuningsnetwerk WAN én waarin 1 of meerdere leerling(en) zit(ten) die momenteel ondersteund worden
    → Deze klassen kunnen deelnemen aan het volledige project zoals hier beschreven.
    → Meer info: info@wanteam.be
  2. Klassen uit scholen die al dan niet zijn aangesloten bij ondersteuningsnetwerk WAN waarin geen leerlingen zitten die momenteel ondersteund worden door het WAN-team
    → Deze klassen kunnen zich ENKEL voor het luik rond meditatie inschrijven. Zij worden opgevolgd door masterproefstudenten van UGent.
    → Meer info: frank.vervaet@outlook.com