Wat kan een ondersteuner doen bij een ondersteuning type basisaanbod?

Samen met de leerkracht zoeken naar wat een bepaalde leerling nodig heeft om tot leren te komen. Enkele voorbeelden:

  • Samen zoeken naar hulpmiddelen die een leerling nodig heeft om tot leren te komen + de leerling leren werken met de hulpmiddelen (eerst individueel maar altijd met terugkoppeling naar de klas)
  • Samen zoeken naar aanpassingen in de leerstof:
    • Welke leerstof kan volledig aangeboden worden
    • Welke leerstof kan aangeboden worden mits aanpassingen
    • Welke leerstof kan geschrapt worden
  • Samen zoeken naar didactische werkvormen zodat de leerkracht kan tegemoetkomen aan de grote diversiteit van de klasgroep + die samen implementeren
  • Samen zoeken naar aanpassingen wat betreft vraagstelling, instructie, lesopbouw,…

Er wordt altijd gezocht naar een evenwicht tussen wat de leerling nodig heeft en wat haalbaar is voor de leerkracht. Net daarom is een nauwe samenwerking met de leerkrachten zo belangrijk. Vaak is het geen kwestie van meer te doen, maar wel om sommige dingen op een andere manier te doen. Een bijkomend voordeel hiervan is dat deze aanpassingen/maatregelen/hulpmiddelen ook een meerwaarde kunnen zijn voor andere leerlingen in de klas.