Sinds 1 september 2017 is er met de invoering van ondersteuningsnetwerken een nieuw ondersteuningsmodel in werking, voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs (voorheen GON-begeleiding).

Voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag type basisaanbod, type 3 of type 9, die meer nodig hebben dan basiszorg of verhoogde zorg, kunnen scholen voor gewoon onderwijs ondersteuning krijgen vanuit het ondersteuningsnetwerk WAN-team als ze hierbij zijn aangesloten.  De ondersteuning wordt steeds flexibel ingezet in samenspraak met alle partijen.